CONDIŢIILE DE INTERNARE


Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:
  • naştere, urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
  • tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105,113 şi 114 din Codul Penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
  • alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie.

© 2010 - Muntean Cozmin - tel. 0766641852